قلم - صلح - قدم

1,565

به مناسبت روز جهانی صلح و روز ملی شعر و ادب پارسی سازمان ملل متحد با همکاری گالری شیرین و بانک اقتصاد نوین نمایشگاهی از آثار امیرعل ایزدی و رضا عابدینی را برگزار کرد. قلم - صلح - قدم نامی است که برای این نمایشگاه برگزیده شده و تا سه شنبه نیز ادامه دارد.

۲ سال پیش
# صلح
# هنر