نمایشگر سه بعدی Diamond 120 | هلدینگ اطلس ایرانیان

734

این نمایشگر جهت به عنوان یک پرزنتور دیجیتالی مدرن و جذاب جایگزین ماکت های معمول این مجموعه گردیده است. چندین پروژه ی شاخص این هلدینگ از جمله پروژه ی اطلس مال نیاوران و آرمان مشهد در این نمایشگر به صورت سه بعدی پرزنت می شوند. تماس: 02188865815