ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

به شیوه برترین رهبران ارکستر رهبری کنید

520
520 بازدید
اشتراک گذاری
رهبر ارکستر با واپسین چالش رهبری مواجه است: ایجاد هماهنگی کامل بدون به زبان آوردن حتی یک کلمه. در این بحث جذاب، ایتای تالگام سبکهای منحصر به فرد شش رهبر ارکستر بزرگ قرن بیستم را به عنوان درسی مهم برای همه رهبران تشریح میکند.
pixel