تست دینامیکی میراگر ویسکوز شرکت تیلور

379
در این فیلم آزمایش دینامیکی میراگر ویسکوز (یا همان دمپر ویسکوز) تولید شرکت Taylor Devices را در محل کارخانه این شرکت ملاحظه می کنید. یکی از شروط لازم برای یک تولید کننده ذی صلاح تجهیزات میراگر ، داشتن امکانات تست مستقر در کارخانه می باشد.
pixel