کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی: پنل تخصصی روان شناسی

12
کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی: پنل تخصصی روان شناسی سخنرانان: پروفسور هارولد کوئینگ (Harold G. Koenig): دین، معونیت و سلامت کارکردهای کلینیکال و پژوهش پروفسور مسعود آذربایجانی: تفاوت معنویت در اسلام و نگاه روان شناسی پروفسور دکتر مسعود جان بزرگی : معنویت خدا سو http://rihu.ac.ir
pixel