درآمد اول تعزیه علی اکبر از فرامرز ایزی و استاد صالحی

1,267
آدرس کانال تلگرامی استودیو عسگری جهت عضویت studioasgari@ ** حسینیه محله زاغرم تفرش سال 97**جهت سفارش تعزیه فوق با دفتر استودیوعسگری به شماره 08636235588 تماس حاصل نمایید. فیلمبردار : استودیو عسگری
pixel