نشاکار دستی ضروری ترین ابزار برای یک کشاورز

12,743

از میان تمام ابزار های کشاورزی، نشاکار دستی یکی از ابزارهاییست که تهیه آن بدون شک برای هر کشاورز لازم و ضروریست چون با سرعت عملی که دارد تعداد کارگر و همچنین زمان نشا را به شدت کاهش میدهد و شما در هزینه ها صرفه جویی بسیار زیادی خواهید داشت که می توانید این هزینه را برای تغذیه زراعت خود انجام دهید. خرید این دستگاه با قیمت 117 هزار تومان همراه با ارسال رایگان از سایت کشاورزی آنلاین 01732120480 و 81