تیتراژ کارتون حنا دختری در مزرعه

707
(آرتیک)
(آرتیک) 702 دنبال‌ کننده
707 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

موسیقی تیتراژ کارتون ﺣﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪ که ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺍﻧﯿﻤﻪ ۴۹ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﻧﯿﭙﻮﻥ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻣﺎﻥ ﻓﻨﻼﻧﺪﯼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " Paimen, piika ja emäntä " ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺁﺍﻭﻧﯽ ﻧﻮﻟﯿﻮﺍﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. کارتون دهه شصت .. کارتون قدیمی ... نوستالژی .. خاطرات بچه های دیروز ...

(آرتیک)
(آرتیک) 702 دنبال کننده