جوانانی از نسل جوین برای تجدید بیعت با امامشان از نیجریه تا کربلا می آیند

389

نماهنگ من یار حسینم که نشان دهنده شعیان نیجریه در حال عزاداری و راهپیمایی اربعین با محوریت شیخ زکزاکی

مأوا 1.1 هزار دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel