آموزش ابزار magic wand در فتوشاپ

37
ابزار Magic Wand: این روش انتخاب به شما کمک می کند تا ناحیه هایی با رنگ مشابه را انتخاب کنید. هنگامی که روی Magic Wand کلیک می کنید ، Photoshop مناطق اتصال دهنده ای را که بر اساس تحمل (که در نوار گزینه ها تنظیم شده است) یک رنگ هستند ، انتخاب می کند. هرچه مقدار تحمل بیشتر باشد ، بیشتر انتخاب می شود
pixel