یاران کهن

123
یاران کهن؛ ما به وجود گربه ها نیاز داریم!! گربه ها بطور غریزی عاشق انسان و گربه ها بطور غریزی عاشق انسان و همزیستی با او هستند.... آنها تنها حیواناتی هستند که دوستی شان با ما قدمت ۹۵۰۰ ساله دارد با مهرباني با آنان رفتار كنيم ‎ این در حالی ست که گربه ها در شریعت اسلام به عنوان یک ملازم و‌همنشین در کنار انسانها معرفی شده است. چرا بايد هم اكنون در خيابانهاى شهر گرسنه و سرما زده از بين رفته باشند.... از سهل انگارى هاى ماست.
helenrose110 375 دنبال کننده
pixel