کال جنی طبس کال رمز آلود و ترسناک

2,467
کال جنی طبس کال رمز آلود و ترسناک دره ای زیبا و حیرت انگیز که بومیان قدیمی آن را دره جن ها نامیده اند و آن را خوف انگیز و محل زندگی ارواح و جن ها میدانستند. برای دست یابی به کف دره نیازمند آشنایی به منطقه است. جهت ادامه سایت www.arashmodir.ir
pixel