خبرفوری - زمینه سازی اشرف غنی برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان

762

قوانین جدیدی که قرار است درباره انتخابات افغانستان وضع شود -------------------------------------- ویدیو - از برابری تا پیشگویی های خارق العاده که هرگز نمیدانستید https://youtu.be/YBxHvjPcT2Y -------------------------------------- ویدیو - هرگز این کارها را در موقع افطار انجام ندهید ! حتما ببینید https://youtu.be/cpXWqnPv954 -------------------------------------- Outro Endscreen Template [Free To Use] Blue Edition!! Song Name : Da Quads The Improv Link : https://youtu.be/C6Zh-tMNaTo

۱ سال پیش
# afaztv
#
# tv
# afaz
Super_Clip
Super_Clip 615 دنبال کننده