دکتر باقی با موضوع اسماعیل جلایر و ریشه های مدرنیسم دانشگاه سپهر

7
سپهر 17 دنبال‌ کننده
برگزاری نشست تخصصی به مناسبت هفته پژوهش توسط معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان آبان 99
سپهر 17 دنبال کننده
pixel