بازیافت خودرو به قوطی بیسکوئیت : فارسی : قسمت2

236
در این ویدئو نحوه بازیافت خودرو را می بینیم. در قسمت اول شاهد نحوه اسقاط و اوراق خودروهای سواری را در کانادا و همچنین ادامه فرایند را در کارخانه ذوب آهن و تولید فولاد از آن ها بودیم. در قسمت دوم شاهد تولید قوطی های بیسکوئیت از این فولاد بازیافتی هستیم. این ویدئو به زبان فارسی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
pixel