زنجیرزنی محله قاضی دماوند روز عاشورا ۹۶

2,683

روز عاشورای حسینی هیئت زنجیرزنی محله قاضی دماوند ورودی حسینیه محله چالکا محرم الحرام ۱۳۹۶