خدای موهوم اینها و پیرمرد همجنسباز! -(شناسنامه خدای اهلسنت و وهابیت در کپشن)

701

اهل تسنن و وهابیت بخاطر دوری از قرآن بعلاوه پیغمبر خدا و عترت اهل البیتش(علیهم السلام)که باید به آنها متسّمک بشوند تا گمراه نگردند قائل به خدای محدود و جسمانی و متحرکی شدند که به آسمان دنیا نزول میکنه(پائین میآد) و در قیامت پاچه شلوارش را بالا میزند و ساقش پایش را نشان میدهد.. ولی الحمدلله ما شیعیان با رهنمود محکمات قرآن بعلاوه اهل البیت(علیهم السلام)معتقدیم که الله غیرمحدود و غیرمادی و غیرمحسوس و ثابت و بلاتغییر و بدون اجزاء و بدون ترکیب است و هیچگونه شباهتی به مخلوقاتش ندارد و با چشم سر دیده نمیشود

دختر شیطان
%82
کارگردان: قربان محمدپور مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
دختر شیطان
pixel