پرواز در سایت ترسه

326

پرواز آموزشی دوره Novice در سایت ترسه مینودشت --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) --- آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771