آموزش تحلیل رگرسیون غیر خطی با گراف پد (RIA or ELISA)

219
گراف پد 22 دنبال‌ کننده

در کارگاه آموزش پریسم به بیان اصلی ترین روش های تحلیل رگرسیون خطی و غیر خطی، براورد پارامترهای مدل، ضرایب همبستگی، به همراه رسم نمودار و گراف، با استفاده از نرم افزار گراف پد پریسم پرداخته ایم. در این آموزش که متن کامل سه ساعت آن را می توانید در لینک https://graphpad.ir/product/xy-corelation-regression-video/ مشاهده کنید مثال RIA or ELISA – Interpolate unknown from sigmoidal curve آمده است. جهت سوال و انجام تحلیل های آماری می توانید با شماره 09128186605 تماس بگیرید.

گراف پد 22 دنبال کننده