نمایشگاه علوم دامی دانشگاه تهران در سومین سال حضور سامان دام وطن sdv

405
توضیحات در مورد ثبت جهانی سگ سرابی و قهدریجانی و اجرا برنامه های تربیتی پیشرفته با سگهای کار در محوطه اختصاصی فدراسیون جهانی سگ آلیانز در این نمایشگاه عمومی مباحث : 1 ژنتیک و اصلاح نژاد 2 ژنتیک در فراگیری سگ در اموزش 3 ثبت جهانی سگهای بومی کشور 4 فرهنگ سازی و نحوه عملکرد صحیح در کنترل سگهای ناخالص و بی سرپرست تلفن دفتر مرکزی 02634809914 سایت رسمی sdv www.sdvdog.com sdv خدمات نوین سگ
pixel