تشیع پیکر دکتر چیذری، شهید سلامت در بیمارستان گاندی

66
بزرگداشت و بدرقه پیکر مطهر شهید سلامت جناب آقای دکتر چیذری،متخصص بیهوشی و مدیر گروه بیهوشی هتل بیمارستان گاندی توسط هیئت مدیره و پرسنل بیمارستان
pixel