روایت شهید مشتاقی از دوست و همرزمش شهید فیروزآبادی

592
شهدا همه اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری... حسین مشتاقی و عبدالرحیم فیروزآبادی هر دو از فرزندان غیور مازندران هستند که به قافله مدافعان حریم آل الله پیوستند و مزد زحمات خود را گرفتند و به شهدای حریم آل الله پیوستند...
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel