نکته ای که صهیونیست‌ها خوب فهمیدند! | علیرضا پناهیان

293

اول درونم را اصلاح کنم تا رفتارم درست بشه؟ یا اول رفتارم را اصلاح کنم تا درونم درست بشه؟

pixel