اعتراض سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن به نحوه بلیت فروشی بازی ذوب آهن و پرسپولیس و

1,212
برنامه نود
برنامه نود 13.7 هزار دنبال کننده