ارتودنسی ثابت عالی با سیستم دیمون- توضیح شفاهی

2,138

در این فیلم توضیح خواهیم داد که چطور مشکلات متعدد این بیمار به خوبی با سیستم دیمون درمان شده اند. ارتودنسی دیمون در نجات از کشیدن دندان معجزه میکند ولی مزایای این سیستم محدود به این مورد نیست؛ حتی در مواردی که دندان کشیده می شود هم با سیستم دیمون میتوان کارهای خاص کرد. مثلا درمان کراس بایت بدون نیاز به دستگاه اضافی

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت رضا یزدانی
pixel