گول نخور جوان!زیبایی ماندگار نیست - استاد حسین انصاریان

5,944

زیبایی موفته!میاد و از دست میره... وقتی زمستان انسانی می آید و عشق خاموش می شود! رمضان1398-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15304#s

filimo
روسی
%86
روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود. مردی به نام توماج از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و یوسف وجود داشته و برادر یوسف دوست صمیمی توماج است و به نوعی پل ارتباطی بین یوسف و توماج…
pixel