جشن بزرگ روز پزشک

146
مراسم جشن روز پزشک به سفارش بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز ، توسط موسسه فصل هنر در مرکز همایش های بین المللی خاوران برگزار شد.
pixel