قیمت سیب قرمز صادراتی

96

قیمت سیب درختی قرمز صادراتی در سال ۹۷ به ۱۲۰۰۰ تومان در بازار تهران رسید که بالاترین میزان در چند سال اخیر بود.

سجاد راد
سجاد راد 4 دنبال کننده