پایگاه اطلاعات علمی پیوند علم و فناوری (Link)

302
لینک (Link) یک پایگاه اطلاعات علمی‌ست که علاوه بر ارزش علمی، جنبه‌های کاربردی و ارزش اقتصادی یک پژوهش را نیز مشخص مینماید. هدف این پایگاه هدایت پژوهشگران به سوی خلق ثروت از علم است همزمان با اینکه آنها نتایج پژوهش‌هایشان را در بهترین مجلات دنیا نیز منتشر می‌نمایند.
SciMapper 4 دنبال کننده
pixel