اعتراف وزیرخارجهٔ پهلوی به آیندهٔ روشن ایران

829
اردشیر زاهدی وزیر خارجه پهلوی، در گفتگویی که داشته است نسبت به آتیه ایران ابراز امیدواری کرده و آینده را برای جوانان ایرانی روشن دانسته است. *** منبع: ۱۳۹۶٫۱۰٫۴، yjc.ir
pixel