تعارض منافع و حرفه مهندسی: رابطه‌ی مهندس و کارفرما - عباس آخوندی

186
عباس آخوندی 54 دنبال‌ کننده
ادبیات تعارض منافع در نظام حقوقی و حرفه‌ورزی ایران بسیار کم‌عمق و کمتر شناخته شده‌است. ریشه‌ی بسیاری از فسادهایی که امروزه چون موریانه بر جان نظام حکمرانی کشور و انجام فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران افتاده است، در بی‌توجهیِ ابتدایی در شکل‌گیری کانون‌های تعارض منافع است. در این گفتگو فرایند انجام فعالیت‌های مهندسی و مصداق‌های تعارض منافع و آن‌چه در جریان اصلاح نظام مهندسی ساختمان و مقاومت‌هایی که در برابر آن صورت گرفت، واکاوی می‌شود. البته این موضوع اختصاصی به مهندسی ساختمان ندارد و در اغلب فعالیت‌های اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده و ردیابی است. این موضوع بسیار بنیادی‌تر از آن است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. و رویارویی با موضوع نیز بسیار دشوارتر از آن است که به ذهن افراد می‌رسد. کسی که بخواهد با تعارض منافع به‌صورت جدی برخورد کند، با کمتر اتهامی است که مواجه نشود. او با چوب مقدس‌ترین شعارها نواخته خواهد شد. پیش از این در این باره نوشته‌ام. لینک آن در زیر به پیوست است. ولی، در این گفتگو به جزئیات بیشتری پرداخته شده و با مثال‌های روشن‌تری موضوع واکاوی شده‌است.

تاراپا

2 ماه پیش
ای کاش صحبتها تقطیع نشده بود.
ملکه گدایان - قسمت 3
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 53 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 3
pixel