ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه با دکتر رجایی در مراسم هفته پژوهش دانشکده فنی انقلاب اسلامی

201
دکتر معراج رجایی مدیر کل محترم دفتر پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور
pixel