تواشیح اسماالله الحسنی

2,231

سلام خوبان طاعات قبول..اثر اسماالله الحسنی کاری از گروه تواشیح و همخوانی بین المللی سیرت النبی مشهد مقدس اجرا شده در مدینه منوره