خصوصی سازی مدارس در آمریکا

1,334
اصول مدرسه دارى
اصول مدرسه دارى 45 دنبال‌ کننده
1,334 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

این برنامه درباره یکی از تدابیر بحث انگیزنظام آموزشی آمریکا، برنامه خصوصی سازی و مدارس منشوری ست که هدف آن دادن فرصت برابربه بچه های فقیر است. امانظرات مخالف این مدل آموزشی راهم بررسی می کنیم . www.RandD.ir