شیوه‌های اقتباس لسان الغیب از مباحث قرآن کریم

1,237
ایرج شهبازی، استاد دانشگاه به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، روش‌های اقتباس این شاعر پر آوازه از مباحث قرآن کریم را تشریح کرده است. شهبازی این شیوه‌ها را به چهار دسته کلی تقسیم و به خوانش ابیاتی که با این روش‌ها سروده شده‌اند پرداخته است.
زنده
هم اکنون، پخش زنده آپارات گیم شو
pixel