موسیقی سنتی بلوچی سیستان و بلوچستان

4,061

ویدئو از کوثر پهلوان زاده. استاد بهرام سوری زهی از هنرمندان برجسته ی خاش، موسیقی سیستان و بلوچستان. نام سازها به ترتیب از چپ؛ بنجو قیچک دهلک تنبورک www.shouhaaz.com telegram: @shouhaaz Instagram: shouhaz

شوهاز
شوهاز 28 دنبال کننده