کارگاه Generative Adversarial Networks (GAN)

212
کارگاه Generative Adversarial Networks (GAN) از دومین دوره سخنرانی‌های علم داده و هوش مصنوعی امیرکبیر که به شکل دانشجویی توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار شد. مدرس: مدرس: وحید رضا خزاعی / محمد رحمدل تاریخ برگزاری: تابستان ۱۳۹۹ پیش‌نیازهای کارگاه : آشنایی با یادگیری عمیق و framework ها سیلابس مطالب بیان شده در کارگاه : این کارگاه از ۲بخش تشکیل شده است. بخش اول ارائه آقای رحمدل با مباحث زیر است. آشنایی ابتدایی با Generative Adversarial networks- GAN پیاده سازی مقاله اصلی Generative Adversarial networks from A to Z توسط tensorflow2 یادگیری مدل سازی با دیتابیس‌های مختلف و نمایش خروجی بخش دوم ارائه در خدمت آقای خرایی هستیم با سرفصل های زیر. GAN DCGAN Context Encoders pix2pix CycleGAN
pixel