قهرمانان تولید خراسان رضوی در یک نگاه

194

در این کلیپ کوتاه، نگاهی گذرا خواهیم داشت به تصاویر قهرمانان تولید در بخش کشاورزی که به تفکیک شهرستان های استان خراسان رضوی، معرفی شده اند. کاری از محمد عرفانیان. مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز
رسانه سبز 152 دنبال کننده