فیلم محتوای اپلیکیشن ابر دیکشنری اطلس سخنگو

271
اطلس سخنگو 12 دنبال‌ کننده
این اپلیکیشن حاوی اطلاعات 44 جلد دیکشنری و کتب مرجع زبان انگلیسی بصورت انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی است. تنها دیکشنری تطبیقی آکسفورد و لانگمن، بزرگترین دیکشنری فارسی به انگلیسی کشور، اصطلاحات، افعال ترکیبی و کالوکیشن های آکسفورد بخشی از محتوای موجود در این اپلیکیشن می باشد.
اطلس سخنگو 12 دنبال کننده
pixel