عاشق فیلم و کتاب

1 سال پیش
تو فیلم باجرانگی باهیجان (شاهدا) که سلمان خان توش بازی می کنه هم یه همچین صحنه ای داره
pixel