پهپاد دریایی نجات غریق از ایده تا واقعیت

22
پهپاد امدادگر دریایی با هدف کاهش هزینه های اجتماعی و سهولت دسترسی در زمان طلایی طراحی شد. در عملیات نجات غریق به روش سنتی نه تنها نیاز به استفاده از نیروی انسانی متعدد با تخصص های مختلف است، بلکه به قایق نجات، ابزار و تجهیزات زیادی نیز هست. علاوه بر آن زمان طلایی نجات که خود مهم ترین مسئله است، دستخوش تأخیر و یا تباه شدن خواهد بود. این ایده بر اساس مفهوم مراقبت، امداد و نجات انسان ها به واسطه ی هواپیماهای بدون سرنشین مورد تحقیق و توسعه قرار گرفته است. https://www.pahpad.com/u/16A
pahpad_com 46 دنبال کننده
pixel