پیش بینی رهبری در مورد افول آمریکا و عزت ایران

430
430 بازدید
اشتراک گذاری
تبیین خباثت و دشمنی همه دولت های آمریکا با ایران و پیش بینی اقتدار جمهوری اسلامی ایران در بیان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای
pixel