فانوس دریایی(فرصت های جدید تجاری در بندر چابهار)

256

برنامه تلویزیونی فانوس دریایی- پخش از شبکه یک سیما- این قسمت فرصت های جدید تجاری در بندر چابهار- تاریخ پخش: ۰۵/۰۶- ساعت پخش: ۱۹:۲۷