گفتگو با حسن کردی شاعر اهل البیت در غرفه سایت امام هشت

324

در ششمین روز از نمایشگاه قرآن و عترت مشهد مقدس در خرداد 97 ، خدمت آقای حسن کردی بودیم و گفتگویی را با ایشان ترتیب دادیم شما را به دیدن این گفتگو دعوت می کنیم.