حال‌هوای برگزاری اولین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی

28

در مورد نحوه شرکت در سمپوزیوم و ارائه چکیده و آثار اطلاعات دقیقی در سایت به آدرس Socialsymposium.ir و کانال به آدرس @Socialsymp در دسترس قرار گرفته است.

pixel