تفاوت تعداد لاین در فلزیاب تصویری

67

تفاوت برداشتن تعداد لاین بیشتر یا کمتر در دقت اسکن و گرافیک اسکن با سیستم فلزیاب تصویری فیوچر 2019 در فلزکیت فلزیاب معدنیاب حفره یاب www.felezkit.ir 09214702329 09055937146 09055937256 --- 09213928097

فلزکیت
فلزکیت 15 دنبال کننده