کرم ضد آفتاب +SPF30 بدون رنگ سینره

1,189

روش مصرف کرم ضد آفتاب +SPF30 بدون رنگ سینره: نیم ساعت قبل از تماس با نور خورشید مقدار مناسبی از ضد آفتاب را روی پوست خود قرار داده و کاملا پخش کنید. استفاده از ضد آفتاب را هر4-3 ساعت تجدید نمایید.

سینره 125 دنبال کننده
pixel