رونمایی از تیزر نمایش اجازه دارم جیغ بکشم؟

1,888

اثری از علی ساسانی نژاد با حضور متین ستوده. نمایش در ناخودآگاه زنی می گذرد که از جانب سه مرد مورد هجمه روانی قرارگرفته است. هرکدام از مردان نماد گونه ای از آسیب های روانی هستند...

تیکت tik8
تیکت tik8 94 دنبال کننده