Raven field!! این بازی محشر......!!!

320

ببخشید که اینقدر دیر شد . برای همید این ویدیو رو درست کردم که برای ویدیوی اصلی که خیلی روش کار شده آماده شید

۱۱ ماه پیش
# RF
# 10

spring_bonnie_gamer_888

11 ماه پیش
کانالت را تبلیغ کردم.

spring_bonnie_gamer_888

11 ماه پیش
مرس ممنون.

spring_bonnie_gamer_888

11 ماه پیش
bot تو بازی به معنای نفرات بازی است. اما برای فهمیدن افراد خود باید اون رو تقسیم بر دو کنی. دنبالی چند ما !؟ دنبال کن.
Rash (بعد از مدارس بر میگردیم) ممنون...........ولی..............منو که دنبال نکردی!!!.................اه ببخشید قبلا منو دنبال کرده بودی ببخشید حواسم نبود.

PN player_X

11 ماه پیش
باحال بود . اونجاش که سوار موتور بودی خیلی باحال بود
Rash (بعد از مدارس بر میگردیم) میگم.....آخر ویدیوم باحال بود.............خیلی درست کردنش سخت بود
pixel