بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان02188024290

304
در غرفه 38204واقع در درب شمالی سالن 38B آلمان از 22الی25شهریورماه 1400 واقع در تهران بزرگراه چمران نمایشگاه بین المللی تهران غرفه ایزوکیا ،دیجی کیا و آکادمی کاشانی کیا
pixel